Portrét, ako fotografia, charakterizujúca osobnosť človeka, môže mať viacero účelov:

  • klasiký portrét ako prezentácia osobnosti pre médiá
  • pamiatková fotografia ako darček pre blízkeho
  • k určitej životnej udalosti, príležitosti, jubileu
  • potrét na tablo (pre školkárov, žiakov, študentov)
  • na oznamko, na tablo
  • momentky