Klasické kinofilmy, diapozitívy, APS v štandardnom a vyššom rozlíšení do formátu jpg/bmp.

35mm_film_neg