Firemné akcie, spoločenské udalosti, svadby, stužkové, promócie, 1.sv. prijímania, birmovky, …

Video prepis na DVD z zôznych starších nosičov, kaziet, filmov (z VHS, miniDV, HI 8, digital8, 8mm filmy)

video

IMG_6659film res